RayCa

DITT KORT

Trykk på den steinen du tiltrekkes av og les det trenger å vite akkurat nå

HVA ER TAROT?

Tarotkort blir ofte sett på som spåkort, og gir et detaljert bilde over en situasjon. Det er 78 kort i tarot, hvor 22 er fra den store arkana, som betyr «Store hemmeligheter». Disse er de viktigste i tarot-stokken og blir alltid tillagt ekstra vekt hvis de dukker opp i legget. De resterende 56 kortene er fra den lille arkana, disse fletter seg innimellom og fyller ut med mer detaljer, og danner meningsfulle mønstre, og gjør det lettere å tyde kortene.

Det er viktig å understreke at tarotlegg ikke er et bilde hugget i stein, men viser hvordan ting er eller kan komme til å bli, utifra det man gjør i det gitte tidspunktet. Vi har alle fri vilje, og kan forandre mønster og måter vi gjør ting på gjennom hele livet. Om det skulle dukke opp budskap du ønsker å gjøre noe med eller skifte retning i livet, vil dette kunne påvirke utfallet og kortene vil da forandre seg. Vi skaper det livet vi ønsker, og tarot er ment som en veiledning, ikke en fasit på livet vårt.

HVA ER ORAKELKORT?

I motsetning til tarot, som kommer med konkrete og dyptgående beskjeder, er orakel kort litt mildere. Orakelkort er lettere å lese ettersom meningen som regel står på kortet. Disse kortene kan man komme langt med ved å kun trekke et kort av og få en følelse av det man trenger å vite. Det finnes også mange forskjellige orakelkort, og betydningene på kortene kan variere fra kunstner til kunstner. Her er det bare å finne de kortene man tiltrekkes av.

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.