RayCa

LEV DET LIVET DU ØNSKER

LEV DET LIVET DU ØNSKER

Hva kan du forvente deg?

Du kan forvente deg en bevissthetsreise, hvor du vil føle at du blir bedre kjent med deg selv. Du vil forstå at du ikke trenger å bare eksistere gjennom dagene, fordi livet kan være så mye mer! Det betyr ikke at hver dag kun vil være varme solskinnsdager, for vi ville ikke satt pris på solen om vi ikke hadde kjent kulden på vinteren. Vi hadde ikke satt pris på gleden om vi ikke hadde hatt litt motgang. Alt handler om å kjenne seg selv og hvordan vi forholder oss til det som skjer.

Den første samtalen varer i ca 60 min. I løpet av denne timen skal vi bli litt bedre kjent og sammen kartlegge hva vi skal jobbe med. Det kan være så mangt… Hva er dine ønsker og behov? Hvor er du i dag? Hvor vil du? Hva trenger du hjelp til å endre? Hva du ønsker å få ut av tiden vi har sammen?
Du skal ikke føle at du må ha alle svarene på forhånd, det er helt greit. Dette er ikke en prosess du går inn i alene, hvor du skal ha alle de «rette» svarene. Dette er en prosess der vi med et åpent blikk, sammen, skal finne ut av hva som gjør at du ikke lever slik du ønsker og hvordan vi kan snu det. Vi kan ikke forandre noe før det er skapt en bevisstgjøring.

Siden alle mennesker er forskjellige, har vi forskjellige behov. Noen trenger en time hver uke, andre hver 14. dag. Kanskje trenger man tettere oppfølging i visse deler av prosessen? Ingenting er mer «riktig» enn noe annet. Men det som er en likhet hos mennesker er at hjernen er en muskel. Den trenger tid og repetisjon for å lære seg de nye og bedre handlingsmønstrene. Derfor er tiden mellom hver time vel så viktig som timene i seg selv. Man kan se på det som at vi sammen finner nye metoder å gjøre ting på, og du skal ut i verden og øve deg på de. For det er ute i livet vi lever hver dag, og det er der du skal bruke verktøyene du lærer, da må det jobbes med der. Jeg ønsker å gi deg verktøyene slik at du selv kan ta beviste valg og styre ditt eget liv. Rett og slett ta tilbake kontrollen.

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.