RayCa

LEV DET LIVET DU ØNSKER

LEV DET LIVET DU ØNSKER

Arbeidsmetode

Alle mennesker er unike og alle har forskjellige behov, derfor vil arbeidsmetoden tilrettelegges fra person til person.

Bare for å avklare det med en gang. Dette er IKKE terapi, men heller veiledning, motivasjon og bevisstgjøring som bidrar til å bevege deg til en ønsket tilstand og egen mål-oppfyllelse. Bevisstgjøring er et nøkkelord her. For vi har egentlig alle svarene i oss selv, noen ganger trenger vi bare litt hjelp for å se de. Ved hjelp av godt utprøvde teknikker, vil du bli mer bevisst på dine drømmer, muligheter og mål. Du vil se at det finnes flere måter å oppnå den hverdagen du ønsker, og det med enkle grep.

Timen foregår på telefon eller Teams

Jeg ønsker å gjøre alt det praktiske så enkelt som mulig, slik at vi får mer tid til det vi faktisk skal gjøre. Derfor betaler du for timen når du booker den, og velger om du ønsker at timen skal foregå på enten telefon eller Teams. Dette gjør det også enklere å gjennomføre timene i en til tider hektisk hverdag. Du trenger ikke å møte opp på et fysisk sted, men ta det der du er.

Få hjelp til det du trenger, der DU er!

Velg om du ønsker å utføre samtalen på enten telefon eller Teams. Ta gjerne med deg noe du kan skrive på til timen.

95% av følelser, adferd og reaksjoner i løpet av en dag, kommer fra underbevisstheten. 90% av alle tanker vi tenker i dag, er de samme som vi tenkte i går. Min jobb er å tilrettelegge og hjelpe til med å belyse de delene ved ditt ubevisste «selv» som gjør at du ikke lever slik du ønsker. Vi må først vite hvor skoen trykker, ved bevisstgjøring. Når du blir bevisst på dine ubevisste handlingsmønstre, vil det hjelpe deg med å gjøre noe med det og hente frem det beste i deg selv.

Hele mennesket

Jeg tror også på at om man ønsker å forstå seg selv, eller andre må man se «hele» mennesket. Som regel vet vi logisk sett hva vi «burde» gjøre. Har vi derimot ikke følelsene våre med på laget, vil vi ikke kunne få en varig forandring i handlingsmønsteret vårt. Vi vil falle tilbake i gamle «trygge» spor, som ikke fører oss noen sted. Hvis vi ikke ser meningen i hvorfor vi tar grep, vil vi stagnere. Det er derfor jeg ser at det er viktig å jobbe på et mentalt, emosjonelt, adferd og spirituelt nivå. Når jeg sier spirituelt nivå, har ikke dette noe å gjøre med religion. Dette har med å åpne opp for at vi er hele mennesker. Vi er mer enn bare en kropp. At vi kan se at vi har en kilde til ubegrenset kjærlighet i oss. At vi kan se at vi er mer enn bra nok. At vi kan vokse som mennesker av det vi går igjennom. At vi kan ha tillit til at prosessene vi går gjennom i livet, kan gi oss en dypere innsikt og at vi kan finne håp og en mening med det vi står i. Sist men ikke minst, at vi kan lære å elske oss selv for det unike mennesket vi er!

Hele mennesket

Jeg tror også på at om man ønsker å forstå seg selv, eller andre må man se «hele» mennesket. Som regel vet vi logisk sett hva vi «burde» gjøre. Har vi derimot ikke følelsene våre med på laget, vil vi ikke kunne få en varig forandring i handlingsmønsteret vårt. Vi vil falle tilbake i gamle «trygge» spor, som ikke fører oss noen sted. Hvis vi ikke ser meningen i hvorfor vi tar grep, vil vi stagnere. Det er derfor jeg ser at det er viktig å jobbe på et mentalt, emosjonelt, adferd og spirituelt nivå. Når jeg sier spirituelt nivå, har ikke dette noe å gjøre med religion. Dette har med å åpne opp for at vi er hele mennesker. Vi er mer enn bare en kropp. At vi kan se at vi har en kilde til ubegrenset kjærlighet i oss. At vi kan se at vi er mer enn bra nok. At vi kan vokse som mennesker av det vi går igjennom. At vi kan ha tillit til at prosessene vi går gjennom i livet, kan gi oss en dypere innsikt og at vi kan finne håp og en mening med det vi står i. Sist men ikke minst, at vi kan lære å elske oss selv for det unike mennesket vi er!

Personlig affirmasjonslåt

Når vi jobber på alle disse nivåene, kan vi skape et skifte. Om du velger å ta flere enn 5 timer eller en pakke på 5, 10 eller 15 timer, vil vi lage en personlig affirmasjonslåt til deg. Her bruker vi ord, som vi sammen har kommet frem til, og som vil styrke de delene i deg som vi tenker er ønskelig for at du skal komme til ønsket tilstand. Denne kan du høre på mellom timene, og bruke så mye du måtte ønske både under og etter at vi er ferdig med samtalene våre. Effekten av dette er stor, ettersom hjernen er en muskel og trenger å høre ting om og om igjen for å lære seg nye ting! Sett gjerne av noen minutter hver dag til å høre på den, om det er på vei til jobb, når du slapper av, lager middag eller når enn det måtte passe deg best. Som sagt er hjernen en muskel, og jo mer du trener den opp jo bedre blir du!

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.