RayCa

MEDITASJON

Finn ro og balanse

Meditasjon kan hjelpe oss å finne ro balanse i oss selv. Det et verktøy vi kan bruke for å gi hjernen vår en “time-out”. Det fine med å meditere, er at det ikke finnes noe mål. Hele hensikten er å bruke pust sammen med konsentrasjon for å være helt tilstede i oss selv her og nå. 

Pust

Pusten er en viktig del av det å meditere. Kroppen din puster heldigvis av seg selv uten at du trenger å tenke over det, men hvis du fokuserer på pusten din, så er det lettere å komme i en meditativ tilstand. Det finnes mange forskjellige teknikker og her er en:

Lukk øynene og bare pust inn og ut med nesen. Fokuser på den kalde luften som kommer inn og kjenn den varme luften som du blåser ut. Tanker vill dukke opp og du vil prøve å kontrollere de, men prøv å heller observer de og flytt fokuset over på at du puster gjennom nesen. Etterhvert som du gjør dette, vil kroppen bli mer avslappet og du bare er tilstede her og nå. Som de sier. Mediter 20 minutter hver dag, er du stresset, mediter dobbelt så lenge.

Hør moods fra RayCa der du strømmer din musikk

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.