RayCa

Taushetsplikt

Vi i Get yours har taushetsplikt og opplysningsplikt.Det vil si at vi ikke går videre med informasjonen vi får, medmindre det er fare for liv og helse, eller ved et gitt samtykke fraden det gjelder.Vi ønsker å sette fokus på følelserog være et forebyggendetiltak da vi ser at denne tilnærmingen ikke er tilstrekkeligslik det er i dag.Det å kunne være en faktor som styrkerVi vil derfor at dette skal være et tilbud som alle skal kunnedelta i, og det skal ikke koste penger for ungdommen.(Dette innebærer et utstrakt tverrfaglig samarbeid for åforebygge rusproblematikk, fravær, psykiske plager,konflikter, mobbing og andre sammensatte sosiale
problemer.)

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.