RayCa

LEV DET LIVET DU ØNSKER

LEV DET LIVET DU ØNSKER

Express Yourself Ungdom

Vår hovedtanke er at vi kommer dit ungdommen er. Bygger tillit og vekker følelser gjennom musikk i et trygt og fritt miljø. Med en bred kompentanse innenfor musikk, mennesker og en forståelse av hvordan det er å være ung i dag, jobber vi tett med deltagerene så de kan bli sett, hørt og forstått. Det finnes flere muligheter til å skape musikk forskjellige steder rundtomkring i landet, men det er stort sett bygget på en tanke om at ungdom skal møte «læreren» istedenfor at «læreren» møter ungdommen. Vi mener derfor at vi har et unikt tilbud som i større grad kan gi en interesse for musikk hos ungdom.

Musikk er ikke bare en kassegitar, bass, trommesett og lyrikk fra en gammel poesibok. Det er så veldig mye mer. Musikk er et bilde av dagens samfunn som er i konstant endring. Mange identifiserer seg med bestemte sanger eller sjangre ettersom hva de går igjennom i ungdomsårene. Det er derfor viktig å møte ungdom med deres type musikk som igjen gjør at vi kan møte de der de er. Vi jobber med moderne utstyr hvor vi både produserer hele låten og spiller inn vokal og melodier. Med et brennende ønske om å gjøre en forskjell og være et forebyggende tiltak for ungdom, er vår jobb å gi alle en like stor frihet til å være seg selv.

Fokus på mental helse

I samfunnet i dag blir ungdommer utsatt for mange inntrykk gjennom sosiale medier, hva de skal leve opptil, samtidig som de skal finne sin plass. Ved å snakke med utallige ungdommer, ser vi at dette kan være belastende og at det ikke er så lett å finne ut hvem man selv er. Støyen fra verden rundt, blir til tider for høy. Vi har derfor hovedfokus på mental helse, og hvordan vi kan bruke musikken til å bli bedre kjent med oss selv. Gjennom samtaler, hvor vi tar opp viktige temaer og ungdommen selv skal kunne føle seg trygge på å kunne snakke om det de går gjennom, usensurert, skaper vi bånd. Dette danner grunnlaget for musikken vi sammen skaper.

Forskningen viser også høye tall på at ungdom sliter mer nå psykisk, enn før. Vi ønsker å jobbe forebyggende med dette. En arena hvor vi kan møte de der de er, og se de for de unike menneskene de er.  

Hvem er vi?

Raymond Witzøe

Jeg er en produsent og rapper som har drevet med musikk i studio og på scenen i over 18 år.

Begynte å skrive tekster i ung alder og fikk etterhvert interessen for å lage beats og recorde egne låter.

Siden da har jeg produsert innenfor flere type sjangre, gitt ut musikk for andre, alene og med grupper. Etter selv å ha vært ungdom og usikker på hvem jeg var, så ser jeg hvor viktig det har vært å kunne bruke musikk som et verktøy for å uttrykke meg selv.

Raymond Witzøe

Jeg er en produsent og rapper som har drevet med musikk i studio og på scenen i over 18 år.

Begynte å skrive tekster i ung alder og fikk etterhvert interessen for å lage beats og recorde egne låter.

Siden da har jeg produsert innenfor flere type sjangre, gitt ut musikk for andre, alene og med grupper. Etter selv å ha vært ungdom og usikker på hvem jeg var, så ser jeg hvor viktig det har vært å kunne bruke musikk som et verktøy for å uttrykke meg selv.

Caroline Barca

Jeg har 28 års erfaring innen sang, alt fra solist, band og kor. Hånd i hånd med musikken, har drama stått nære hjertet, om det har vært teater, revy eller TV/film.
I 2005 ble jeg kursleder i motivasjon og i 2008 ble jeg practitioner i ENLP (effektiv nevrolingvistisk programering) og psykologi.

Mennesker har alltid fasinert meg og det er spesielt spennende å få jobbe med barn og unge, hvor man kan bidra til å gjøre en forskjell i tidlig alder. Det er derfor fantastisk å kunne blande det psykologiske aspektet med musikken, rettet mot de unge.

Caroline Barca

Jeg har 28 års erfaring innen sang, alt fra solist, band og kor. Hånd i hånd med musikken, har drama stått nære hjertet, om det har vært teater, revy eller TV/film.
I 2005 ble jeg kursleder i motivasjon og i 2008 ble jeg practitioner i ENLP (effektiv nevrolingvistisk programering) og psykologi.

Mennesker har alltid fasinert meg og det er spesielt spennende å få jobbe med barn og unge, hvor man kan bidra til å gjøre en forskjell i tidlig alder. Det er derfor fantastisk å kunne blande det psykologiske aspektet med musikken, rettet mot de unge.

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt og opplysningsplikt.Det vil si at vi ikke går videre med informasjonen vi får, medmindre det er fare for liv og helse, eller ved et gitt samtykke fraden det gjelder.Vi ønsker å sette fokus på følelserog være et forebyggendetiltak da vi ser at denne tilnærmingen ikke er tilstrekkeligslik det er i dag.Det å kunne være en faktor som styrkerVi vil derfor at dette skal være et tilbud som alle skal kunnedelta i, og det skal ikke koste penger for ungdommen.(Dette innebærer et utstrakt tverrfaglig samarbeid for å forebygge rusproblematikk, fravær, psykiske plager,konflikter, mobbing og andre sammensatte sosiale
problemer.)

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.