RayCa

LEV DET LIVET DU ØNSKER

LEV DET LIVET DU ØNSKER

Bli sett, hørt og forstått

 

Express Yourself – Ungdom er et tilbud for ungdom som ønsker eller har behov for en fritilnærming til musikk. Psykisk helse har aldri før vært viktigere og mange unge sliter med å passe inn. I en verden hvor det hele tiden er et fokus på hvordan vi skal se ut og hvem vi skal være, så mener vi at det er viktig å kunne ha en arena hvor ungdom bare kan være seg selv og at det er mer enn bra nok. Det er viktig å bli møtt på våre følelser og være stolte av at vi er forskjellige. Vi vet at mestringsfølelse styrker troen på en selv, som igjen kan gjøre det lettere å finne sin plass i samfunnet. Når vi får denne følelsen tidlig i livet, er vi bedre rustet for utfordringer som kommer i tiden som legger grunnlaget for hvem vi blir som voksne. Vi gir ungdom et tilbud hvor de kan føle seg sett, hørt og forstått.

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.