RayCa

DITT KORT ER

Trykk på kortet

Beskrivelse

Du vet det… Du står ovenfor et valg. Et veiskille i livet. Du kan prøve å overse det, men veiskillet vil ikke bare forsvinne. For at du skal kunne komme deg videre i livet ditt, må du ta et valg. Veiene kan se tilsynelatende like ut, men de vil få forskjellige utfall. 

Når du skal ta valget ditt, må du føle etter hva som er riktig for deg. Det kan være et vanskelig valg, men da kan du prøve å se det større bilde. Ethvert valg vil si at man må ofre noe og få noe. Hva vil være best for deg på lang sikt?

Ta deg tid til å finne ut hvilken vei du ønsker å gå.

Del innlegget

Share on facebook

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.