RayCa

DITT KORT ER

Trykk på kortet

Beskrivelse

Står du i en tid med litt motgang? 

Du kommer til å overvinne alle hindringer. Snart vil du komme vinnende/styrket ut av det du står i, så husk å lytte til deg selv, fortsett å bruke intuisjonen din og ha tillitt til prosessen. 

Tiger som begrep har ofte vært synonymt med kraft og styrke, så vit at du er sterk nok i deg selv.

Del innlegget

Share on facebook

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.