RayCa

AFFIRMASJON

Hva er affirmasjoner?

Affirmasjoner er ord eller setninger vi kan si til oss selv for å få hjernen til å tenke det vi vil. Mentaltrenere bruker dette enormt når de jobber med alle som ønsker å prestere enda bedre. Det handler om å repetere de tingene du ønsker at du skal tenke. Selv om du ikke tror på det i begynnelsen så vil du etterhvert klare å snu om tankemønstre som gjør at du kan begynne å leve det livet DU ønsker. 

Du bestemmer hvordan du vil tenke!

Hjernen er en muskel og vi kan trene den opp til å gjøre det vi ønsker. Vi kan faktisk bestemme om vi skal ha det bra eller ikke. Den eneste som stopper deg fra å ha det bra, er deg selv. Alt handler om måten vi ser på ting. Hvordan vi tenker. Er du negativ til deg selv så kan du fks begynne med å rose deg med gode ord og si hva du er flink til. Skal du oppnå et mål så kan du snakke deg opp ved å si ting som styrker din selvtillit og som gjør at du føler deg rå! For selv om du har det vanskelig eller har dårlige odds så er det kun du som kan gjøre noe med det. Du velger hvordan liv du ønsker å leve!

Hør moods fra RayCa der du strømmer din musikk

Hvem er jeg?

Vi snakker om hvordan vi kan finne ut av hvem vi er som personer. Caroline har et visdomsord og Ray prøver å finne måter han kan utvikle seg på.